Whirlpool Cabrio vaskemaskine diagnostiske tilstande

Denne reparationsvejledning er til følgende modeller af Cabrio vaskemaskine

Cabrio skive modeller

Whirlpool Cabrio vaskemaskiner
WTW6200SW0, WTW6200SW1, WTW6200SW2, WTW6200SW3, WTW6200VW0, WTW6200VW1, WTW6300SB0, WTW6300SB1, WTW6300SB2, WTW6300SG0, WTW6300SG1, WTW6300SG2, WTW6300SW0, WTW6300SW1, WTW6300SW2, WTW6300WW0, WTW6340WW0, WTW6400SW0, WTW6400SW1, WTW6400SW2, WTW6400SW3, WTW6500WW1, WTW6600SB0, WTW6600SB1, WTW6600SB2, WTW6600SB3, WTW6600SG0, WTW6600SG1, WTW6600SG2, WTW6600SG3, WTW6600SW0, WTW6600SW1, WTW6600SW2, WTW6600SW3, WTW6700TU1, WTW6700TU2, WTW6700TW0, WTW6700TW1, WTW6700TW2, WTW6800WB1, WTW6800WL1, WTW6800WW1, WTW7300XW0, WTW7340XW0, WTW7600XW0, WTW7800XW0

 • Salg! Whirlpool Cabrio vaskemaskine service manual

  Whirlpool Cabrio vaskemaskine reparation Manuel download

  $8.00 $5.00
 • Salg! Whirlpool Cabrio tørretumbler Servicevejledning

  Whirlpool Cabrio tørretumbler Servicevejledning Download

  $8.00 $5.00
 • Salg! Cabrio Washer 6th Sense Service Manual

  Cabrio Washer 6th Sense Service Manual Download

  $8.00 $5.00
Whirlpool Cabrio vaskemaskine

Guide til reparation af Cabrio vaskemaskine
Cabrio-komponenter
Fejlfinding af Cabrio-problemer
Cabrio Diagnostic Mode
Cabrio fejlkoder
Tips & tricksAdvarsel!!!! Diagnostiske tilstande er præformet med vaskemaskinen tilsluttet og vil også omgå nogle af vaskemaskinens standard sikkerhedsfunktioner. Der skal udvises ekstrem forsigtighed for at undgå elektrisk stød samt personskade eller død på grund af bevægelige dele!

Bemærk: Vaskemaskinen skal fungere som beskrevet i disse tests. Oplysningerne i din skives tråddiagram og tekniske ark kan dog være lidt anderledes. Kontroller altid vaskemaskinens ledningsdiagram og tekniske ark, inden du drager en konklusion. Hvis du får et andet resultat, vil du måske se på komponentbeskrivelser på denne side for flere spor og tests.

Automatisk diagnostisk testtilstand | Manuel diagnosticeringstesttilstand
Console & Indicators Test Diagnostic Mode

Automatisk diagnostisk testtilstand:

1. Vaskemaskinen skal tilsluttes og være i standby-tilstand med alle indikatorer slukket.

to. Vælg en hvilken som helst knap på vaskekonsollen undtagen Power, Start eller Stop. Tryk / hold 3 sekunder - Slip 3 sekunder - Tryk / hold 3 sekunder - Slip 3 sekunder - Tryk / hold 3 sekunder.

3. Hvis diagnostisk testtilstand er blevet aktiveret, lyser alle indikatorlamperne i fem sekunder med 88 på tidsdisplayet. (Hvis det ikke fungerede, prøv nr. 2 igen Et tusind ... To tusind ... Tre tusind)

Fire. Hvis der er gemte fejlkoder, vises de. Hvis der ikke er gemte fejlkoder, slukkes alle indikatorlamper et øjeblik og tændes igen med 88 vist, og den automatiske diagnostiske testtilstand begynder om fem sekunder.

5. Hvis du ikke kan gå ind i diagnostisk testtilstand, skal du trykke på tænd / sluk-knappen og kontrollere, at den knap, du forsøgte at bruge, fungerer korrekt til at programmere vaskemaskinens cykelfunktion. Der kan være noget galt med den funktionsknap. Find en anden knap på kontrollen, der ser ud til at fungere, og prøv at gå ind i diagnosticeringstilstand med den knap. Det kan også være en god idé at kontrollere, at brugergrænsefladen har en god forbindelse til vaskemaskinens kontrolkort på P11-terminalen.

Bemærk: Ved at trykke på STOP- eller POWER-knappen når som helst for at afslutte vaskemaskinens diagnosticeringstilstand.

To-cifret
Kode

Cabrio-drift

Næste skridt


hvordan man får ridser ud af en disk

C0

Langsomt centrifugering til 23 omdr./min Hvis karret ikke snurrer, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : Motor, centrifugering.

C1

Cabrios primære vandventiler med varmt og koldt (varmt vand) åbnes såvel som opvaskemiddel og frisk påfyldningsventil, så åbnes den nye ventil, indtil Cabrio's kurv flyder og frigøres fra kurvnavet. Cabrio-vaskemaskinen fortsætter derefter med at fylde op gennem opvaskemidlet og de friske ventiler til det minimale vandniveau. Hvis der ikke er vand, eller vandtemperaturen er forkert, gå til manuel diagnosticeringstilstand : Vandventiler.
Hvis kurven ikke flyder eller løsnes, skal du kigge efter årsagen til den indre friktion af vaskekurven.

C2

Cabrio's koldtvandsventil og blegeventilen åbner i 10 sekunder. Hvis der ikke strømmer vand gennem blegemiddelkoppen, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : Vandventiler.

C3

Cabrio's ventil til varmt vand og skyllemiddel åbnes i 10 sekunder. BEMÆRK: Hvis din Cabrio vaskemaskine ikke har en skylledispenser, sker dette trin, men der strømmer ikke vand. Hvis din vaskemaskine har en skylledispenser, og der ikke strømmer vand til manuel diagnosticeringstilstand : Vandventiler.

C4

Cabrio-vaskemaskinens varme og kolde (varmt vand) primære vandventiler åbnes såvel som opvaskemiddelventilen i 10 sekunder Hvis der ikke strømmer vand gennem sæbeskålen, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : Vandventiler

C5

Cabrio-skiven vil røre i 15 sekunder. Hvis vaskemaskinen ikke rystes, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : motor, ophidset.

C6

Cabrio-vaskemaskinens recirkulationspumpe aktiveres i 10 sekunder og sprøjter vand tilbage i vaskekarret bagfra på vaskemaskinen. Hvis intet vand recirkuleres, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : Pumper.

C7

Cabrio vaskemaskinens afløbspumpe får strøm med 120 VAC, indtil den indvendige vaskekurv synker og genoplades med Cabrio kurvnav plus et ekstra tidsindstillet afløb på 10 sekunder. Hvis der ikke dræner vand fra vaskemaskinen, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : Pumper
Hvis den indvendige vaskekurv ikke går i indgreb igen, og bestem årsagen til friktion.

C8

Cabrio-skiven fortsætter med at dræne og langsomt centrifugere ved 23 omdr./min Hvis afløbspumpen ikke pumper vand fra karret, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand : Pumper.
Hvis den indvendige kurv ikke drejer, skal du gå til manuel diagnosticeringstilstand: Motor.

C9

Den indvendige vaskekurv skal stoppe. Hvis kurven ikke stopper med at dreje inden for 5 sekunder, skal du trykke på stopknappen på vaskemaskinens betjening og genstarte testen.

(Ingen)
Afslutning af test

Cyklus signal bip.

Hvis der ikke høres et bip, skal du kontrollere, at cyklus-signalet er tændt.

Manuel diagnosticeringstesttilstand

Udfør trin 1 og 2 for aktivering af automatisk diagnostisk testtilstand tryk derefter på den samme knap en gang til, mens 88 vises på vaskemaskinens display i 5 sekunder. Ved at trykke på “STOP” eller “POWER” -knappen når som helst for at afslutte vaskemaskinens diagnosticeringstilstand.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på knappen inden for de 5 sekunder, hvor 88 vises, begynder den automatiske diagnostiske testtilstand, efter at eventuelle gemte fejl / fejlkoder vises.

Hvis den manuelle diagnostiske testtilstand blev indtastet korrekt, vil du høre et enkelt bip, og et 2-cifret konsol-ID # vises i 3 sekunder efterfulgt af 00, og indikatoren “tilføj et tøj” vil blinke.

Hvis der ikke vises en 2-cifret ID-kode på konsollen, skal du muligvis udskifte brugergrænsefladen, men prøv alligevel at køre resten af ​​testen.

Bemærk: Hvis der ikke trykkes på nogen knapper på vaskemaskinen inden for 5 minutter, forlader vaskemaskinen den manuelle diagnostiske testtilstand og går ind i normal standbytilstand.

Vandstandssensorkalibrering

Ved at trykke på 'Cycle Signal' -knappen og holde den nede, indtil der høres et enkelt bip, og displayet viser 'Pt' til nul kalibrering, kan kalibrere vandstandssensoren igen. (Alt tøj og vand skal være ude af vaskemaskinens karbad for korrekt kalibrering.


us og uk sammenligning af sko størrelse

Vandventiler

Vigtig note: Når manuelt åbner vandventilerne i diagnostisk tilstand, vandventilerne VIL IKKE automatisk slukkes ved hjælp af trykføleren. Gå ikke og lav en sandwich med vand, der strømmer ind i vaskemaskinens kar eller dit hus bliver en swimmingpool!

Ved at dreje på cyklusvælgerknappen eller vælge en bestemt cyklusindstilling (trykknapmodeller) og derefter trykke på 'Start' -knappen kan du manuelt aktivere en sekundær dispenserventil for at teste, om den fungerer korrekt. Et andet tryk på “Start” -knappen slukker for ventilen.

Ved at trykke på valgknappen “Wash / Rinse Temp” aktiveres de primære varmt- og koldtventiler. Den passende vandventil åbnes til dit valg.
Hot + Start = Åbner den varme ventil
Cold + Start = Åbner koldventilen
Warm + Start = Åbner både varme og kolde ventiler.

Bemærk: For at vand kan trænge ind i karret, skal der mindst åbnes en primær og en sekundær ventil. Bare friske, vaskemiddel, blegemiddel eller blødgøringsventilventiler i sig selv frigiver ikke vand i vaskemaskinen.

Ved at trykke på “Start” -knappen tændes og slukkes for ventilen

Vælg Cyklus med knap eller knap

Ventil magnetventil

Hvide / Hvide + Start


køleskab ikke koldt nok, men fryseren fungerer

Frisk fyld

Heavy Duty + Start

Vaskepulver

Normal + Start

Blødgøringsmiddel (ikke alle modeller)

Afslappet + Start

Blege

Test af recirkulation og afløbspumpe:

Bemærk: Pumper flytter vand ... så disse tests fungerer bedst, hvis du har fyldt vaskemaskinens kar med lidt vand med vandventiltestene ovenfor.

For manuelt at aktivere recirkulationspumpen på Whirlpool Cabrio vaskemaskiner skal du trykke og slippe knappen 'Rens vaskemaskine' eller 'Tøm & centrifugering' (modeller med trykknap) eller vælg cyklusmuligheden 'Rens vaskemaskine' eller 'Tøm & centrifugering' og tryk på start (drejeknapmodeller).

Et andet tryk på knappen 'Rens vaskemaskine', 'Afløb og centrifugering' eller 'Start' slukker recirkulationspumpen. Ved at trykke på “Rens vaskemaskine”, “Afløb og centrifugering” eller “Start-knap” tændes afløbspumpen igen. Ved at trykke på knappen 'Rens vaskemaskine', 'Afløb og centrifugering' eller 'Start-knap' en fjerde gang slukkes afløbspumpen.

Test til lågskifte:
Åbning af vaskemaskinens låg bør få indikatorlamperne 'Rengøring af tøj' eller 'Udført' til at slukke. Hvis du lukker låget, skal indikatorlamperne 'Rengør tøj' eller 'Udført' tænde.

Test af låglås:

Bemærk: Låget skal være lukket, når denne test udføres, ellers høres en ugyldig knapstøj.

For at låse låget skal du trykke og slippe knappen '2. skylning' eller 'ekstra skylning', dørlåselyset tændes. For at låse låget op skal du trykke på knappen '2. skylning' eller 'ekstra skylning' en gang til. Dørlåselyset slukkes.

Motortest:

Bemærk: Vand skal være tildækket vaskepladen eller omrørerskovlene for at lade den indre kurv flyde og løsne sig fra kurvnavet til alle motortest. Se Manuel diagnosticering af vandventiler . Problemer med nogen af ​​motortestene er oftest relateret til noget, der ligger mellem de indre og ydre vaskekurve, hvilket skaber friktion, dårlige ledningsforbindelser, ødelagte ledninger eller kontrolproblemer.
Rotorpositionssensor (RPS):

De tre skylle- og centrifugeringsindikatorer bruges til at registrere de tre rotorpositionssensorer placeret på vaskemaskinens motorstator. Når den indre vaskekurv roterer, roterer rotoren også. Løft låget og drej det indvendige kar manuelt, når karret drejer disse tre lys skal cykle til og fra, hvilket indikerer, at RPS registrerer korrekt rotorens position og hastighed.

Spin:

Bemærk: for at aktivere centrifugeringen skal låget lukkes og låsen låses i. Se Test til lågskifte . Hvis låget ikke er lukket eller låst, lyder et ugyldigt nøglelyd. Karret skal også flyde, før denne test fungerer korrekt.
For at starte vaskemaskinen ved 23 omdrejninger pr. Minut skal du trykke på knapperne 'Centrifugeringshastighed', 'Vandstand' eller 'Load Size'. Tryk på den samme knap igen for at accelerere til 530 omdr./min. Tryk på den samme knap igen for at accelerere til 1000 omdr./min. Ved at trykke på den samme knap en fjerde gang slukkes motoren. Du vil også bemærke, at RPS-sensorlysene er aktive under alle test af vaskemotorer.

Agiter:

For manuelt at starte vaskemaskinens omrøring skal du trykke og slippe knappen 'Jordniveau' en gang for den blide vaskehandling, en anden gang for den normale handling, en tredje gang for den kraftige vask og en fjerde gang for at slukke for motoren.

Konsol og indikator Diagnostisk testtilstand

Konsol- og indikatordiagnosticeringstesten på en Whirlpool Cabrio vaskemaskine bruges til at kontrollere cyklusvælgerknappen, konsolindikatorerne, brugergrænseflade knapper, tocifret display og bipper.

1. Vaskemaskinen skal være i standby-tilstand (fra).

to. Tryk på og slip de følgende knapper inden for 4 sekunder.

“Jordniveau” - “Vask / skylningstemperatur” - “Jordniveau” - “Vask / skylningstemperatur”

3. hvis det lykkes, skal 'dt' vises på vaskemaskinens indikator.

Fire. Inden for 5 sekunder skal du trykke på “Start”, alle indikatorlamper skal tænde og 88 skal vises.


boblebad gasområde f2 fejlkode

5. Tryk på start igen for at slukke for statusindikatorerne og det tocifrede display, alle andre indikatorer skal forblive tændte.

6. Tryk på “Start” igen for at tænde alle indikatorlamper igen. Drejning af cyklusvælgerknappen frem og tilbage skal tænde eller tænde for de tilsvarende lys. Ved at trykke på knapper skal også tænde og slukke lys for at kontrollere, at de fungerer korrekt. Ved at trykke på 'Jordniveau', 'Centrifugeringshastighed :,' Vandstand ',' Belastningsstørrelse 'eller' Vask / skylningstemperatur '-knapperne skal alle indikatorer for dette valg lyse op.