Kølekodefejlkoder - Alle køleskabslister over fejlkoder

Kølekodefejlkoder for alle mærker. Hvis dit køleskab viser en fejlkode på skærmpanelet, har vi en omfattende definition af køleskabsdefinitionsliste til BOSCH , Frigidaire , GIVE , Haier , Hitatchi , Hotpoint , Kenmore , LG , MABE , Samsung , Under nul og Spabad køleskabe. Hvis køleskabens fejlkode, der vises på dit køleskab, findes nedenfor, vil denne fejlkode fortælle dig, hvilken del der er defekt og skal kontrolleres eller udskiftes. At vide, hvilken del der er mislykket i dit køleskab, giver dig mulighed for selv at reparere dit køleskab.

Kølekodefejlkoder - Alle større køleskabsmærker - Alle fejlkoder Kølekodefejlkoder - Alle større køleskabsmærker - Alle fejlkoder

Denne liste indeholder muligvis ikke din specifikke køleskabfejlkode. Hvis du ikke kan finde dit køleskabsmærke eller fejlkode, skal du gå til bunden af ​​siden og spørge os i kommentarerne nedenfor. Vi hjælper dig gerne med din fejlkode til køleskab. Vi kan hjælpe dig med at foretage fejlfinding af dit specifikke køleskabsproblem. Denne liste er baseret på køleskabsproducentens liste over fejlkoder.BEMÆRK: Klik på linket KØLESKABSMÆRKENAVN for at gå til den specifikke køleskabsfejlkodeside for at få flere kølekodefejlkoder, detaljer og information.

Bosch side om side kølefejlfejlkoder
“E” -fejlkoder

Bosch køleskabsfejlkode viser E01
Tilstand = Kølerums temperaturføler er defekt

Bosch køleskabsfejlkode viser E02
Tilstand = Fryserums temperaturføler er defekt

Bosch køleskabsfejlkode viser E03
Tilstand = Temperaturstyret skuffetemperatursensor er defekt

Frigidaire Køleskab Fejlkoder

Frigidaire Køleskabsfejlkode = SY CE
Tilstand = Kommunikationsfejl ved opstart

Frigidaire Køleskabsfejlkode = 4
Tilstand = Registrerer ikke en spjældforbindelse

Frigidaire Refrigerator Error Code = 5Y EF
Betingelse = Fejl ved fordamperblæserkredsløb

Frigidaire Refrigerator Error Code = EF
Betingelse = Fejl ved fordamperblæserkredsløb

Frigidaire Køleskabsfejlkode = dF
Tilstand = Intet afrimningskredsløb

Frigidaire Køleskabsfejlkode = SH
Tilstand = Frysersensor kortsluttet i fryseskærm

Frigidaire Køleskabsfejlkode = 5y CF
Tilstand = Kommunikationsfejl ved opstart

Frigidaire Køleskabsfejlkode = OP
Tilstand = Sensor for frisk mad åben i fersk mad (køleskab)

Frigidaire Køleskabsfejlkode = SH
Tilstand = Sensor for fersk mad kortsluttet i displayet for fersk mad (køleskab)

Frigidaire Refrigerator Error Code = SY EF
Betingelse = Fejl ved fordamperblæserkredsløb

Frigidaire Køleskabsfejlkode = SY CF
Tilstand = Kommunikationsfejl ved opstart

Frigidaire Køleskab = Displayet viser “Sb” eller “5b” i Sabbat-tilstand.
SB Sabbath Mode

GE køleskab GE Køleskabfejlkoder

På nogle GE-køleskabe vises en blinkende grøn fejl, fejl eller funktionskode på kontrolpanelet ...

GE Køleskabsfejlkode = CC
Kontroller temperaturregulatorerne, da temperaturen i køleskabet ikke er korrekt.

GE Køleskabsfejlkode = CI
Kontroller, at ismaskinen fungerer korrekt.

GE Køleskabsfejlkode = DF
Ingen strøm strømmer gennem afrimningskredsløbet på 48 timer.

GE Køleskabsfejlkode = dE
Afrimningsanlægget har ikke fungeret korrekt i de sidste 24 timer.

GE Køleskabsfejlkode = FF
Kontroller frossen mad for optøning, fordi temperaturen stiger for meget.

GE Køleskabsfejlkode = PF
Strømmen til køleskabet har været ude af strømafbrydelse eller lignende.

GE Køleskabsfejlkode = tC
Hvis temperaturdisplayet viser en tC (kan se ud som en EC, en på hovedet F med en C), er dette ikke en fejlkode, det er indstillingen Turbo Cool (tC).

GE Køleskabsfejlkode = tF
Hvis temperaturdisplayet viser en tF (kunne se ud som en EF, en på hovedet F med en F), er dette ikke en fejlkode, det er indstillingen Turbo Freeze (tF).

GE Køleskab Fejlkode = 88 eller 89
Mulig strømstød / elektrisk problem.

GE Køleskab Fejlkode = CC
Frysertemperaturen er for varm

GE Køleskab Fejlkode = CI
Ismaskine fungerer ikke korrekt

GE Køleskab Fejlkode = dE
Optøningssystemfejl

GE Køleskab Fejlkode = DF
Ingen strøm strømmer gennem afrimningskredsløbet på 48 timer

GE Køleskab Fejlkode = E2
Fejl på hovedkortet

GE Køleskab Fejlkode = FF
Frysertemperaturen har været over normal i mere end 2 timer

GE Køleskab Fejlkode = HRS
Enheden sidder fast i afrimning

Haier Køleskab Fejlkoder

Haier køleskabsfejlkode F1
Køleskabssensor

Haier Køleskab Fejlkode F3
Miljøsensor

Haier Køleskab Fejlkode F5
Afrimningsføler

Haier køleskabsfejlkode F2
Fryser sensor

Haier køleskabsfejlkode F6
Is maker sensor

Haier køleskabsfejlkode E1
Fryserblæsermotor

Haier Køleskab Fejlkode E2
Kølevifte motor

Haier Køleskab Fejlkode Ed
Afrimningsvarmesystem

Haier Køleskab Fejlkode Er
Ice maker fejl

Haier Køleskab Fejlkode Eh
Fugtighedssensor

Hitachi Køleskab Fejlfinding Fejlkoder

Hitachi køleskabsfejlkoder = F3 01
Frysedøren er ikke lukket ordentligt

Hitachi køleskabsfejlkoder = F3 02
Køleskabsdøren er ikke lukket ordentligt

Fejlkoder til Hotpoint køleskab

Hotpoint Køleskab Fejlkode E1
Kølesensor-fejl

Hotpoint Køleskab Fejlkode E2
Fryserfølerfejl

Hotpoint Køleskab Fejlkode E3
Afrimningsfølerfejl

Hotpoint Køleskab Fejlkode E4
Fejl ved køleskabafrimning

Hotpoint Køleskab Fejlkode E5
Fejl ved afrimning af fryser

Hotpoint Køleskab Fejlkode E6
Hovedfejl på kontrolkort og displaykort

Hotpoint Køleskab Fejlkode E7
Fejl ved temperaturføler

Hotpoint Køleskab Fejlkode E8
Fejl ved temperaturføler

Hotpoint Køleskab Fejlkode E9
Fryser høj temperatur alarm

Hotpoint Køleskab Fejlkode E0
Fejl ved ismaskine (hvis installeret)

Hotpoint Køleskab Fejlkode EE
Fejl ved ismaskine kredsløb (hvis installeret)

Kenmore Køleskab Fejlkoder

Kenmore Refrigerator Error Code = er 1F or er If
Hovedkontrolkort mistede et feedback-signal fra isblæsermotoren i over 114 sekunder

Kenmore Refrigerator Error Code = Er FF
Fordamperblæser mislykkedes

Kenmore Refrigerator Error Code = Er FS
Fryseresensfejl

Kenmore Refrigerator Error Code = Er rS
Kølesensor-fejl

Kenmore Køleskabsfejlkode = F dS
Fryseafrimningsføler

Kenmore Køleskab Fejlkode = r dS
Afrimningsføler til køleskab

Kenmore Køleskabsfejlkode = Er HS
Fugtighedssensor

Kenmore Refrigerator Error Code = Er IS
Is maker sensor

Kenmore Refrigerator Error Code = Er SS
Pantry sensor

Kenmore Køleskabsfejlkode = Er rt
Rumtemperaturføler

Kenmore Køleskab Fejlkode = Er det
Systemfejl i ismaskinen

Kenmore Køleskabsfejlkode = Er gF
Flow meter fejlkode

Kenmore Køleskabsfejlkode = F dH
Sensoren kom ikke over 40F i afrimning

Kenmore Køleskab Fejlkode = r dH
Sensoren kom ikke over 40F

Kenmore Køleskabsfejlkode = Er 1F
Ventilatoren til isrummet mislykkedes

Kenmore Køleskab Fejlkode = Er IF
Ventilatoren til isrummet mislykkedes

Kenmore Køleskab Fejlkode = Er CF
Kondensatorblæsermotoren er defekt

Kenmore Refrigerator Error Code = Er CO
Kommunikationsfejl

LG Køleskab Fejlkoder

LG Køleskab Fejlkode OF F eller O FF
Køleskabet er i displaytilstand

LG Køleskab Fejlkode 1F eller F1
Fejl er isblæser eller ismaskine motor

LG Køleskab Fejlkode 22
Klik på lyd = reparation eller tjek kompressorrelæ

LG Køleskab Fejlkode 67
Fejl er hul i dør eller fuldt pakket køleskab

LG Refrigerator Error Code er 15 or Er 15
Fejl er Ice Maker Fan Motor

LG Refrigerator Error Code Er dH
Fejl er afrimningsvarmer eller printkort eller sikring

LG Refrigerator Error Code Er FS
Fejl er frysesensorfejl

LG Refrigerator Error Code Er rF
Fejl er unormal ventilatormotor

LG Refrigerator Error Code Er rS
Fejl er kølesensorsensorfejl

LG Køleskab Fejlkode FF
Fejl er fryserblæsermotor

LG Køleskab Fejlkode F dS
Fejl er fryseafrimningsføler

LG Køleskab Fejlkode r dS
Fejl er køleskabsafrimningssensor

LG Køleskab Fejlkode Er HS
Fejl er fugtighedssensor

LG Refrigerator Error Code Er IS
Fejl er Ice Maker Sensor

LG Refrigerator Error Code Er SS
Fejl er pantry sensor = (pantry er deli skuffen)

LG Køleskab Fejlkode Er rt
Fejl er rumtemperaturføler

LG Refrigerator Error Code Er It
Fejl er systemfejl i Ice Maker

LG Refrigerator Error Code Er gF
Fejl er flowmålerfejlkode

LG Køleskab Fejlkode F dH
Fejl er, at sensoren ikke kom over 40F i afrimning

LG Køleskab Fejlkode r dH
Fejl er, at sensoren ikke kom over 40F

LG Refrigerator Error Code Er IF
Fejl er ventilatoren til isrummet mislykkedes

LG Refrigerator Error Code Er 1F
Fejl er ventilatoren til isrummet mislykkedes

LG Refrigerator Error Code Er FF
Fejl er fordamperblæser mislykkedes

LG Refrigerator Error Code Er CF
Fejl er, at kondensatorblæsermotoren er defekt

LG Refrigerator Error Code Er CO
Fejl er kommunikationsfejl

MERE HJÆLP TIL ALLE LG KØLESKABER

LG køleskab i demonstrationsvisningstilstand

LG Køleskabs kontrolpanel Skærmidentifikation

MABE Køleskab Fejlfinding og fejlkoder

MABE Køleskabsfejl = Temperaturvalgsknap fungerer ikke.
Temperaturkontrol køleskab placeres et varmere sted: dette er normalt.
Temperaturen slukkes, når temperaturreguleringen i køleskabet er indstillet på et varmere niveau.

MABE Køleskabsfejl = Kompressoren til køleskabet fungerer i lange perioder eller starter og stopper ofte.
Varmt vejr eller hyppige døråbninger vil forårsage dette.
Døren har været åben, kontroller om der er en mad inde, der holder døren åben.

MABE Køleskabsfejl = Lugt inde i MABE køleskab.
Mad, der overfører lugt til køleskabet: De stærkt ildelugtende fødevarer skal være tildækket.

MABE Køleskabsfejl = Der er vand på gulvet i mit køkken eller i bunden af ​​min køleskab.
Isterninger sidder fast i isrenden.
Træk isterningerne til isbeholderens tank ved hjælp af en træske.

MABE Køleskabsfejl = Der er frost eller iskrystaller i den frosne mad i mit køleskab
Venstre åben døren, kontroller for en pakke inde, der holder døren åben eller blokeret.

MABE Køleskabsfejl = Der er fugt på ydersiden af ​​mit køleskab.
Normal i våde perioder: Tør overfladen.

MABE Køleskabsfejl = Der er en orange glød i min køleskabsfryser.
Afrimningsvarmer er tændt: Dette er normalt.

MABE Køleskabsfejl = Frisk madrum eller fryser i køleskabet er varmt og køler ikke.
Temperaturregulering placeres ikke i en koldeste eller koldeste position.

MABE Køleskabsfejl = Fugt inde i MABE køleskab.
Døren åbnes ofte eller for længe.

MABE Køleskabsfejl = Opdelingen mellem fersk madrum og fryser i køleskab føles varm.
Den automatiske strømbesparende varme væske cirkulerer foran i fryseren: Dette hjælper med at forhindre kondens på ydersiden.

MABE Køleskabsfejl = Ismaskine på mit køleskab fungerer ikke.
Isterninger sidder fast i ismaskinen (grøn indikatorlampe blinker): Sluk for ismaskinen, fjern terningerne og tænd for ismaskinen.

MABE Køleskabsfejl = Det indre lys i MABE køleskab fungerer ikke.
Ingen strøm i den elektriske kontakt.

MABE Køleskabsfejl = MABE køleskabsdør lukker ikke ordentligt.
Tætningen på dørhængslet sidder fast eller er bøjet.

MABE Køleskabsfejl = Den aktuelle temperatur er ikke lig med den, der er programmeret i køleskabet.
Afrimningscyklussen er i gang.
Varm mad i køleskabet kan være blevet introduceret: Tillad systemet at stabilisere sig 24 timer i døgnet.

MABE Køleskabsfejl = Mad i MABE køleskab er ikke kølet eller optøet område berørt.
Øg temperaturen, og flyt maden til det rigtige område i køleskabet.

MABE Køleskabsfejl = Mit køleskab giver en lyd som en hvæsende lyd.
Døren er åben, luk døren.

MABE Køleskabsfejl = Køleskab fortsætter, men temperaturen er fin.
Frysningen holder kompressoren i gang, mens døren stadig er åben.

MABE Køleskabsfejl = MABE køleskab vibrerer eller ryster.
Ruller kræver justering.

MABE Køleskabsfejl = Luft føles varm ved bunden af ​​køleskabet.
Luft strømmer for at afkøle kompressoren.

Samsung Køleskab Fejlkoder

Samsung Køleskab O FF / OF OF-fejlkode
Skiftet til afkøling eller demo-tilstand

Samsung Køleskab 88 88 fejlkode
Tag stikket ud af køleskabet i 1 minut - sæt det i igen for at rydde fejlkoden.

Samsung Køleskab Fejlkode 1 E:
Fryseresensorfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 2 E:
Fryseresensorfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 4 E:
Fejl ved afrimning af fryser.

Samsung Køleskab Fejlkode 5 E:
Køleskab afrimningsfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 6 E:
Fejl ved omgivende sensor.

Samsung Køleskab Fejlkode 8 E eller 39 E:
Fejl ved Ice Maker-sensor.

Samsung Køleskab Fejlkode 21 E:
Fryserblæserfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 22 E:
Køleventilatorfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 23 E:
Fejl på kondensatorblæser.

Samsung Køleskab Fejlkode 24 E:
Fryser afrimningsfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 25 E:
Køleskab afrimningsfejl.

Samsung Køleskab Fejlkode 26 E eller 39 E:
Ice Maker-funktionsfejl.

Fejlkoder til køleskabsfejlkode 83E, 85E eller 86E i Samsung køleskab:
Relateret til spændings- og strømmodtagelse på PBA-inverteren.

MERE HJÆLP TIL ALLE SAMSUNG KØLESKABER

Samsung Køleskab Display Blinker - Dash eller Line Shows

Samsung Køleskab Display Fejllinjesegment LED

Samsung Køleskab - Demotilstand - Sådan slukkes

Samsung RS-køleskabsmodel, der ikke fyldes med is

Samsung Køleskab fejlfindingsvejledning til modeller RFG29PHDBP, RFG29PHDPN, RFG29PHDRS, RFG29PHDWP

Fejlkoder for køleskab med fryser under nul

Fejlkode for køleskab under nul EC40 eller EC50 = Servicelys blinker
EC40: Fryser for høj kompressor kører
EC50: Køleskab for høj kompressor kører

Fejlkode for køleskab under nul EC21 EC24
Problem med afrimningsfunktionalitet

Fejlkode for køleskab under nul: EE-service (blinker)
Kølerums termistorfejl

Fejlkode for køleskab under nul: 38 Service (blinker)
Flere overdrevne kompressorkørselstider eller Sub Zero køleskab fordamper termistor fejl

Fejlkode under køleskab under nul: 38 Service (konstant, blinker ikke)
Flere overdrevne kompressorkørselstider eller Sub Zero køleskab fordamper termistor fejl

Fejlkode for køleskab under nul: EE-service (blinker) 38
SubZero fryserum termistorfejl

Fejlkode for køleskab under nul: 00 Service (blinkende) EE
SubZero kølerum termistorfejl

Fejlkode for køleskab under nul: 00 ICE (blinker) 38
Vandventil energizer længere end 15 sekunder - Sub-Zero icemaker system deaktiveret

Fejlkode for køleskab under nul: -20
Zone- / rumtermistorfejl

Fejlkode for køleskab under nul: 55
Zone / rumtermistor kortsluttet

Fejlkode for køleskab under nul: Su
Blå ledning af skærmkablet uhørt

Fejlkode for køleskab under nul: -88
Rød ledning på skærmkablet uhørt eller defekt

Whirlpool Køleskab Fejlkoder

Whirlpool Køleskab Fejlkode: Blinker 6 på køleskabsdisplayet
Lad køleskabet komme tilbage til tempet alene

Whirlpool Refrigerator Error Code: 6 på køleskabsdisplayet
Computerfejl

Whirlpool Refrigerator Error Code: d på køleskabsdisplayet
Luftspjæld sidder fast

Whirlpool Køleskab Fejlkode: C på køleskabsdisplayet
Kølerums termistor (temperatursensor) fejl

Whirlpool Køleskab Fejlkode: C på fryseskærmen
Fryserumets termistorfejl

Whirlpool Refrigerator Error Code: CF på fryseskærmen
Kommunikationsfejl mellem hovedkontrolkort og kontrol af brugergrænsefladen

Whirlpool Køleskab Fejlkode: 18F grader temperaturaflæsning på fryseskærmen
Over-temperatur tilstand

MERE HJÆLP TIL ALLE WHIRLPOOL-KØLESKABER

Whirlpool French Door Refrigerator Fejlfinding og brugervejledning

Hjælp til reparation af køleskab

MERE HJÆLP TIL ALLE KØLESKABER

Køleskabs displaypanel fungerer tomt - Sådan nulstilles det

Køleskabsvanddispenser fungerer ikke - Sådan løses

Køleskab har strøm og lys, men blæser ikke kold luft

Sådan løses isopbygning i dit køleskab

Sådan løses et støjende køleskab

Fryser er kold, men køleskabet er varmt

Fejlfindingsvejledning til DIY-køleskab

Sådan repareres et køleskab, der ikke køler

Brugsanvisninger til reparation af køleskabsservice

køleskabsdele BEHOV KØLESKABsdELE?
Over 50.000 nye og nedsatte køleskabe-udskiftningsdele til alle køleskabsmodeller.

Brug for hjælp til at finde en fejlkodedefinition til dit køleskab? Stil dit spørgsmål nedenfor, så hjælper vi gerne.