LG Køleskab Kontrolpanel Skærmidentifikation - Knapper og funktioner

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer

LG køleskab kontrolpanel display knap og funktioner. Vi har haft mange LG køleskab ejere spørger os om skærmpanelets knapper, og hvad de gør på de nyere LG køleskabe. Dette er en hurtig identifikationsguide, der fortæller dig, hvad hver knap er, og funktionen af ​​hver knap på dit nye LG køleskab. Bemærk: Afhængigt af hvilken LG-køleskabsmodel du har, er nogle af nedenstående funktioner muligvis ikke på dit særlige køleskab.

BEMÆRK: Hvis du har Fejlkoder til LG køleskab skal du klikke på linket og finde din skærmpanelfejlkode. Hvis din LG køleskab er i DEMO-tilstand eller IKKE VISNING - Nulstil - Fejl, klik på linket for at finde ud af mere info.LG køleskabs kontrolpanelidentifikation LG køleskabs kontrolpanelidentifikation


VIDEO - LG fransk dørkøleskab - Brug af kontrolpanelet

LG køleskab kontrolpanel knap identifikation LG Køleskab Kontrolpanel

ISTYPE:
Tryk på ICE TYPE-knappen for at vælge mellem knust og isterning.
Ikonet efter eget valg lyser op.
Skub isdispenseren på med et glas, så kommer isen ud.

KØLESKABSTEMPERATUR:
Viser den indstillede temperatur i køleskabet i Celsius (° C) eller Fahrenheit (° F).

FRYSTEMPERATUR:
Viser den indstillede temperatur på fryseren i Celsius (° C) eller Fahrenheit (° F).

LG køleskabsfunktionsskærm LG Køleskab Funktion Display Board

FRISK LUFTFILTERKNAP:
Friskluftfilteret hjælper med at fjerne lugt fra køleskabet.
Friskluftfilteret har to indstillinger, Auto og Power (PWR).
I auto-tilstand cykler friskluftfilteret til og fra i trin på 10 minutter til og 110 minutter fra.
Efter 4 timer skal knappen FRESH AIR FILTER en gang til Power (PWR) -tilstand og trykke endnu en gang på den samme knap for at skifte tilbage til Auto-tilstand.

FERSK LUFTFILTER “SKIFT FILTER” IKON:
Når dette ikon lyser, betyder det, at dit luftfilter skal udskiftes.
Når du har udskiftet dit friskluftfilter, skal du trykke på og holde knappen FRESH AIR FILTER nede i 3 sekunder for at slukke for dette indikatorikon.
BEMÆRK: Det anbefales at udskifte dit friskluftfilter ca. hver 6. måned.


VIDEO - LG fransk køleskab - Udskiftning af Friskluftfilter

LG-køleskabs kontrolpanelfunktion LG Køleskabs kontrolpanelidentifikation

ICE PLUS-KNAP:
Et enkelt tryk på denne knap aktiverer funktionen og øger både indefrysning og isfremstilling med op til 20%.
Når ICE PLUS er tændt, vil ikonet på displayet lyse og forblive tændt i 24 timer.
Funktionen lukkes automatisk efter 24 timer eller kan lukkes manuelt ved at trykke på knappen en gang til.

LYSKNAP:
Denne knap aktiverer dispenserens lys.
Når du trykker på den, tændes lyset, og lysikonet vises på LED-displayet.

SKIFT VANDFILTERIKON:
Når vandfilterindikatoren lyser, betyder det, at du skal skifte vandfilter.
Når du har skiftet vandfilter, skal du trykke på og holde WATER FILTER-knappen nede i 3 sekunder for at slukke for indikatorikonet.
BEMÆRK: Det anbefales at skifte dit vandfilter ca. hver 6. måned.


VIDEO - LG Køleskab - Sådan ændres LG Køleskab Vandfilter

KONTROLLÅS KNAP:
Knappen CONTROL LOCK deaktiverer alle andre knapper på dit køleskabs LED-display.
Når der er tilsluttet strøm til dit køleskab, er Control Lock-funktionen automatisk i OFF-tilstand.
Hvis du vil aktivere Control Lock-funktionen, skal du trykke på og holde CONTROL LOCK-knappen nede i 3 sekunder.
Når den er aktiveret, lyser ikonet Kontrollås.
For at deaktivere Control Lock-funktionen skal du trykke på og holde CONTROL LOCK-knappen nede i 3 sekunder.

DISPLAY OFF MODE:
Når dit køleskab er i tilstanden Display fra, forbliver LED-displaypanelet slukket, indtil en dør åbnes, eller der trykkes på en knap.
Når den er tændt, forbliver displayet tændt i 20 sekunder.
For at deaktivere Display fra-funktionen skal du trykke og holde på FREEZER- og ICE PLUS-knapperne på samme tid i 5 sekunder.

DØRALARMIKON:
Når der er tilsluttet strøm til dit køleskab, indstilles døralarmen automatisk til TIL.
For at deaktivere funktionen Døralarm skal du blot trykke en gang på knappen DØRALARM.
Når den er aktiveret, vil døralarmen lyde, når fryseren eller køleskabsdøren er åben i mere end 60 sekunder.
Det stopper automatisk chiming, når du lukker den åbnede dør.

LG køleskab justerer temperaturen Justering af temperaturen på dit LG køleskab

JUSTERING AF FRYSTEMPERATUR:
Tryk på FREEZER-knappen for at bladre gennem de tilgængelige indstillinger.
Når du finder den rigtige temp-indstilling ... stop.
BEMÆRK: -6 ° F (-21 ° C) er den mindste anbefalede temperaturindstilling til normal isproduktion.

JUSTER KØLETEMPERATUR:
Tryk på KØLESKABKnappen for at bladre gennem de tilgængelige indstillinger.
Når du finder den rigtige temp-indstilling ... stop.
BEMÆRK: Den foretrukne temperatur er mellem 35 ° F (2 ° C) og 38 ° F (3 ° C).

TEMPERATURVISNING:
For at ændre temperaturvisningen fra Fahrenheit til Celsius skal du trykke og holde samtidigt på FREEZER- og KØLESKIFT-knapperne i ca. 5 sekunder.
For at konvertere tilbage skal du blot gentage proceduren.

Hvis du har spørgsmål om dit LG-køleskabskontrolpanel, bedes du efterlade et spørgsmål nedenfor, og vi kan hjælpe.