Lennox Mini Split klimaanlæg varmepumpe fejlkoder

Brug for hjælp til at finde Lennox mini split klimaanlæg fejlkoder? Fejlkoder kan vises på enten indendørs- eller udendørsenheden. Visse fejlkoder betyder forskellige ting. At vide, hvad hver fejlkode betyder, kan hjælpe dig med fejlfinding og reparation af din Lennox AC-enhed. Nedenfor finder du Lennox AC-fejlkoder for både indendørs og udendørs enheder. Vi har inkluderet flowcharts til fejlfinding, hvilken del der skal udskiftes. Her er alle problemer, der ikke er dækket på denne side Lennox-ejers websted , og Lennox websted til fejlfinding . BEMÆRK: Kontroller dit modelnummer på Lennox AC, inden du bruger fejlkoderne som reference.

Lennox Mini Split klimaanlæg fejlkoder Lennox Mini Split klimaanlæg fejlkoder

Lennox mini-split varmepumper og klimaanlæg er ideelle til opvarmning og køling af rum som tillægsrum, hvor installation eller udvidelse af kanaler ikke er mulig. Derfor vælger mange mennesker at installere et split-system. Alle Lennox AC-fejlkoder, der kan vises på din skærm, er nedenfor.Lennox MS8 SERIES AC-fejlkoder

Lennox Air Conditioner Error Code = C5 Jumper til indendørs kontrol mangler

Lennox Air Conditioner Error Code = E0 EEPROM-fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = EE EEPROM-fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = E1 Kommunikationsfejl mellem indendørsenhed og udendørsenhed

Lennox Air Conditioner Error Code = E2 Beskyttelse mod indefrysning af fryser - Alle systemfunktioner afsluttes undtagen indendørs ventilator

Lennox Air Conditioner Error Code = E3 Blokering af udendørs spole eller lavt kølemiddel på grund af lækage

Lennox Air Conditioner Error Code = E4 Beskyttelse mod udledningsledningstemperatur

Lennox Air Conditioner Error Code = E5 Kompressor overstrømsbeskyttelse

Lennox Air Conditioner Error Code = E6 Kommunikationsfejl mellem indendørsenhed og udendørsenhed

Lennox Air Conditioner Error Code = FH Anti-frysning øvre og nedre grænseområde

Lennox Air Conditioner Error Code = FO Indendørs spole samler kølemiddel

Lennox Air Conditioner Error Code = F1 Indendørs omgivelsessensor (RT1) åben eller kortsluttet

Lennox Air Conditioner Error Code = F2 Indendørs spolesensor (RT2) åben eller kortsluttet

Lennox Air Conditioner Error Code = F3 Udendørs omgivelsessensor (RT4) åben eller kortslutning

Lennox Air Conditioner Error Code = F4 Udendørs spolesensor (RT3) åben eller kortslutning

Lennox Air Conditioner Error Code = F5 Fejl på udløbssensor (RT5)

Lennox Air Conditioner Error Code = F6 Problem med kompressoroverbelastning

Lennox Air Conditioner Error Code = F8 Problem med høj strømgrænse

Lennox Air Conditioner Error Code = F9 Udløbsledningstemperatur for høj

Lennox Air Conditioner Error Code = HC Power factor korrektion beskyttelse

Lennox Air Conditioner Error Code = H1 Afrimning (kun varmepumpe)

Lennox Air Conditioner Error Code = H3 Kompressoroverbelastningsbeskyttelsessensor (CT1.2) fungerer ikke

Lennox Air Conditioner Error Code = H4 Kompressor beskyttelse ved høj temperatur

Lennox Air Conditioner Error Code = H5 Intelligent Power Module (IPM) modulbeskyttelse

Lennox Air Conditioner Error Code = H6 Indendørs ventilator kommunikerer ikke

Lennox Air Conditioner Error Code = LP Indendørs og udendørs enhed uoverensstemmelse

Lennox Air Conditioner Error Code = L3 Fejl på DC-blæserens motor

Lennox Air Conditioner Error Code = L9 Effektfaktorbeskyttelse

Lennox Air Conditioner Error Code = PH Højspændingsbeskyttelse

Lennox Air Conditioner Error Code = PL Lavspændingsbeskyttelse

Lennox MPA012S4S-1L AC-fejlkoder

Lennox Air Conditioner Error Code = EO Outdoor EEPROM-fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = E2 Kommunikationsfejl mellem udendørsenhed og alle indendørsenheder

Lennox Air Conditioner Error Code = E3 Kommunikationsfejl mellem udendørsenhedens hovedstyring og IPM-kontrol

Lennox Air Conditioner Error Code = E4 Temp-sensor fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = E5 Beskyttelse mod høj eller lav spænding

Lennox Air Conditioner Error Code = E8 Fejl ved udendørs DC-blæserhastighed

Lennox Air Conditioner Error Code = F1 Indendørsenhed nr. 1 spoleudløbstemperatur, sensorfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = F2 Indendørsenhed nr. 2 spoleudløbstemperatur, sensorfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = F3 Indendørsenhed nr. 3 spoleudløbstemperatur, sensorfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = F4 Indendørsenhed nr. 4 spoleudløbstemperatur, sensorfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = F5 Indendørsenhed nr. 5 spoleudløbstemperatur, sensorfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = F6 Indendørsenhed nr. 6 spoleudløbstemperatur, sensorfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = P1 Højtryksafbryder åben

Lennox Air Conditioner Error Code = P2 Lavtryksafbryder åben

Lennox Air Conditioner Error Code = P3 Udendørs kompressorstrømoverbelastning registreret

Lennox Air Conditioner Error Code = P4 Høj temperatur registreret ved kompressorudledning

Lennox Air Conditioner Error Code = P5 Høj temperatur registreret ved udendørs spole

Lennox Air Conditioner Error Code = Lpe Inverter module (IPM) error

Lennox Universal Mini-Split fejlkoder

BEMÆRK: Alle indendørsenheder giver fejlkodeoplysninger med enten et digitalt LED-display eller med flashkoder.
Lennox Air Conditioner Error Code = E0 Indendørsenhed EEPROM-fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = E1 Kommunikationsfejl mellem indendørsenhed og udendørsenheder

Lennox Air Conditioner Error Code = E3 Fejl ved indendørs blæserhastighed

Lennox Air Conditioner Error Code = E4 Fejl ved indendørs returlufttemperaturføler

Lennox Air Conditioner Error Code = E5 Fejl ved indendørs spoletemperaturføler

Lennox Air Conditioner Error Code = EC Lavt kølemiddel

Lennox Air Conditioner Error Code = EE Alarm for høj vandstand

Lennox Air Conditioner Error Code = F0 Udendørs strømoverbelastning registreret

Lennox Air Conditioner Error Code = F1 Fejl ved udendørstemperaturføler

Lennox Air Conditioner Error Code = F2 Fejl ved udendørsspoletemperaturføler

Lennox Air Conditioner Error Code = F3 Fejl i kompressorudladningstemperaturføler

Lennox Air Conditioner Error Code = F4 Udendørs enhed EEPROM-fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = F5 Udendørsenhed blæserhastighedsfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = P0 Inverter-modul IPM-fejl

Lennox Air Conditioner Error Code = P1 Beskyttelse mod høj eller lav spænding

Lennox Air Conditioner Error Code = P3 Låsning af udendørsenhed ved lav temperatur

Lennox Air Conditioner Error Code = P4 Kompressordrevfejl

Lennox Air Conditioner Error Code = P6 Kompressorens højtryks- eller lavtryksafbryder åben

(Indikator klistermærke vist - ALLE indendørsenheder 09/24)

Lennox AC-dele Lennox klimaanlægsdele

Lennox AC-fejlkoder - indendørs enheder 1 Lennox AC-fejlkoder - indendørs enheder 1

Lennox AC-fejlkoder - indendørs enheder 2 Lennox AC-fejlkoder - indendørs enheder 2

Lennox AC Indoor Unit Error Fejlkode E0

Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeE0

Lennox AC Indoor Unit Error Fejlkode E1 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeE1

Lennox AC Indoor Unit Error Fejlkode E3 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeE3

Lennox AC Indoor Unit Error Fejlkode E4 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeE4

Lennox AC Indoor Unit Error Fejlkode E5 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeE5

Lennox AC Indoor Unit Error Fejlkode EC Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeEF

Lennox AC indendørsenhedsfejl Fejlkode F2

Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeF2

Lennox AC indendørsenhedsfejl Fejlkode F3 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeF3

Lennox AC indendørsenhedsfejl Fejlkode F4 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeF4

Lennox AC indendørsenhedsfejl Fejlkode F5 Lennox AC Indoor Unit Error FejlkodeF5

Lennox AC-hovedkortfejlkoder LED-skærm 1 Lennox ACHovedkortets fejlkoderLED-skærm 1

Lennox AC-hovedkortfejlkoder LED-skærm 2 Lennox ACHovedkortets fejlkoderLED-skærm 2

Lennox AC hovedkort Fejlkode LED 1 Lennox ACHovedkortets fejlkode-LED1

Lennox AC hovedkort Fejlkode LED 3 Lennox ACHovedkortets fejlkode-LED3

Lennox AC hovedkort Fejlkode LED 2

Lennox ACHovedkortets fejlkode-LEDto

Lennox AC hovedkort Fejlkode LED 5 Lennox ACHovedkortets fejlkode-LED5

Lennox AC hovedkort Fejlkode LED 6 Lennox ACHovedkortets fejlkode-LED6

Lennox AC blæsermotor DC spændingsindgang og -udgang Lennox ACVentilatormotors jævnstrømsspændingIndgang og udgang

Fejlfinding af Lennox AC-ventilatormotorLennox ACFejlfinding af blæsermotor

Lennox MS8 SERIES Installations- og serviceprocedurer: Manual til indendørs og udendørs fejlkoder

LENNOX SPLIT AIR CONDITIONER MANUAL I PDF HER.
Til modelnumre LI012CI-160P432, LI012CO-160P432, LI018CI-160P432, LI018CO-160P432, LI024CI-160P432, LI024CO-160P432, LI012HI-160P432, LI012HO-160P432, LI04 .

LENNOX MINI-SPLIT SYSTEMS SERVICE MANUAL
Lennox Mini-Split servicehåndbog PDF er her, hvis der er behov for yderligere fejlfinding.

LENNOX SERVICEVEJLEDNING TIL VÆRELSESKONDITIONER (Inverter split-type) PDF er her.
Manual gælder kun for følgende modeller - LNIV2610, LNIV3510, LNIV5010, LNIV6510.

Hvis du har brug for flere skemaer eller måder til fejlfinding af din Lennox AC-enhed, bedes du give en kommentar nedenfor, så hjælper vi dig.