GE-tørretumblerfejlkoder for GFD-tørretumbler-modelnumre

GE tørretumbler fejlkode vises på det digitale display? Disse diagnostiske fejlkoder forklar hvad der er galt med din GE tørretumbler. Fejlkoderne hjælper dig med at diagnosticere den del, der muligvis skal kontrolleres eller udskiftes. GE tørretumblerfejlene nedenfor gælder for modelnumre, der begynder med “GFD”. Når du finder problemet eller den del, der skal udskiftes, er det her reservedele til din GE-model “GFD” tørretumbler .

GE tørretumblerfejlkoder - GFD-modeller GE tørretumblerfejlkoder - GFD-modeller

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =001
Fejltilstand = Indgangstermistortemperatursensoren har ikke fungeret
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen fra tørretumbleren. Tilslut eventuelle løse ledninger på indgangstermistoren. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Hvis du finder ledningsnettet i god stand, skal du udskifte indløbstermistoren.
(Indgangstermistortemperatursensoren måler temperaturen på den opvarmede luft, der kommer ind i tromlen)
Reservedele = Wire Harness - Inlet ThermistorGE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =002
Fejltilstand = Udgangstermistorens temperatursensor fungerer ikke korrekt
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen fra tørretumbleren. Tilslut eventuelle løse ledninger på stikkontakten. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Hvis du finder ledningsnettet i god stand, skal du udskifte stikkontakten.
(Udløbstermistoren er placeret på blæserhuset bag blæseren og måler temp. Af opvarmet luft, der uddrives fra tørretromlen)
Reservedele = Wire Harness - Outlet Thermistor

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =003
Fejltilstand = Indgangstermistortemperatursensoren har ikke fungeret
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen fra tørretumbleren. Tilslut eventuelle løse ledninger på indgangstermistoren. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Hvis du finder ledningsnettet i god stand, skal du udskifte indløbstermistoren.
(Indgangstermistortemperatursensoren måler temperaturen på den opvarmede luft, der kommer ind i tromlen)
Reservedele = Wire Harness - Inlet Thermistor

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =004
Fejltilstand = Udgangstermistorens temperatursensor fungerer ikke korrekt
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen fra tørretumbleren. Tilslut eventuelle løse ledninger på stikkontakten. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Hvis du finder ledningsnettet i god stand, skal du udskifte stikkontakten.
(Udløbstermistoren er placeret på blæserhuset bag blæseren og måler temp. Af opvarmet luft, der uddrives fra tørretromlen)
Reservedele = Wire Harness - Outlet Thermistor

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =005
Fejltilstand = Hovedkontrolkortet fungerer ikke
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen til tørretumbleren i 5 minutter. Dette nulstiller muligvis hovedkontrolkortet. Hvis nulstillingen ikke fungerer, skal du udskifte hovedkontrolkortet, hvis fejlkoden kommer tilbage.
Reservedele = Hovedkontrolpanel

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =006
Fejltilstand = Knappen fungerer ikke eller sidder fast på kontrolpanelet
Kontroller og eller reparer = Prøv at frigøre den fastklemte knap ved at trykke på hver knap. Hvis fejlkoden ikke nulstilles, skal du frakoble tørretumbleren og foretage fejlfinding på eventuelle beskadigede eller løse kontrolpaneldele. Hvis kontrolpanelet fungerer, skal du udskifte hovedkontrolkortet.
Reservedele = Kontrolpanelets komponenter - Hovedkontrolkort

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =007
Fejltilstand = Strømforsyningen er tilsluttet forkert
Kontroller og eller reparer = Neutral “N” og linje 2 “L2” er omvendt. Kablet tilslutning af netledningen på klemrækken bag på tørretumbleren. Brug din manual om nødvendigt for at følge de korrekte installationsinstruktioner.
Reservedele = Ingen brug - Rewire terminalblok

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =008
Fejltilstand = Dørkontakten til tørretumbleren åbner ikke
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen til tørretumbleren. Fastgør løse ledninger på dørkontakten igen. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Hvis du finder ledningsnettet i god stand, skal du udskifte tørretumblerens dørkontakt.
Reservedele = Ledningsnet - Dørkontakt

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =009
Fejltilstand = Problem med tørretumblerens motor
Kontroller og eller reparer = Hvis tørretumblermotoren ikke kører, skal du fjerne strømmen til tørretumbleren og fastgøre eventuelle løse ledninger, der findes på motoren. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Kontroller alle drevkomponenter, der muligvis forhindrer tromlen i at dreje. Hvis ledningsnettet og drevdelene fungerer, skal du udskifte drevmotoren.
BEMÆRK: Hvis motoren ikke slukker (udover at fjerne strøm fra tørretumbleren), skal du udskifte hovedkontrolkortet. Der kan være et fast eller dårligt relæ på hovedkontrolkortet, som kan levere konstant strøm til motoren og derfor forhindrer motoren i at slukke.
Reservedele = Wire Harness - Dryer Drive Motor - Drive Components - Main Control Board

GE DRYER (GFD MODELNUMRE) Fejlkode =00d
Fejltilstand = Dørkontakten til tørretumbleren åbner ikke
Kontroller og eller reparer = Fjern strømmen til tørretumbleren. Fastgør løse ledninger på dørkontakten igen. Hvis ledningsnet er beskadiget, skal det udskiftes. Hvis du finder ledningsnettet i god stand, skal du udskifte tørretumblerens dørkontakt.
Reservedele = Ledningsnet - Dørkontakt

GE tørretumbler dele GE tørretumbler dele

Mere fejlfinding af tørretumbler til Frigidaire tørretumbler fejlkoder , GE tørretumbler fejlkoder , Kenmore tørretumbler fejlkoder , Fejlkoder til LG tørretumbler , Fejlkoder til Maytag tørretumbler , Fejlkoder til Samsung tørretumbler og Fejlkoder til Whirlpool Dryer .

Hvis din GE-tørretumblerfejl eller fejlkode ikke er angivet her, eller du har brug for hjælp til en fejlkode, bedes du give en kommentar nedenfor, og vi vil gerne hjælpe yderligere.