Frigidaire Fejlkoder til opvaskemaskine - Hvad skal man kontrollere - Hvordan nulstilles det?

Prøv Vores Instrument Til At Fjerne Problemer

Frigidaire opvaskemaskine har en fejlkode? Frigidaire opvaskemaskiner har indbygget diagnostiske systemer. Hvis din opvaskemaskine finder, ser eller opdager en fejl eller fejl i systemet, viser den en fejl eller fejlkode. Fejlkoden vises, hvor de sædvanlige tal er på skærmen. Når der vises en fejlkode, fortæller din opvaskemaskine dig en specifik fejl. Fejlkoden fortæller dig, hvilke dele på din Frigidaire opvaskemaskine, du skal udskifte eller kontrollere. Du kan også søge på YouTube efter Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkoder eller få råd fra din Brugervejledning til Frigidaire opvaskemaskine når din Frigidaire opvaskemaskine viser en fejlkode. BEMÆRK: Før du bestiller dele fra nedenstående, skal du kontrollere, at delene passer til dit modelnummer Frigidaire opvaskemaskine.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkoder Frigidaire Opvaskemaskine FejlkoderFrigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = i10
Fejlproblem / tilstand = Der er fundet en lav fyldning.
Kontrol / reparation / løsning = Kig efter en klemt vandforsyningsledning, eller vandafbrydelsen er ikke helt åbnet.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = i20, i40, iF0
Fejlproblem / tilstand = Tilstoppede filtre eller en begrænset afløbsledning er blevet detekteret.
Kontrol / reparation / løsning = Kontroller og rengør både filtre og sumpområde, og kontroller, om der er klemt eller blokeret afløbsslange. Hvis afløbsledningen er fastgjort til en bortskaffelsesanordning, skal du kontrollere, at knockout-stikket er fjernet.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = i30
Fejlproblem / tilstand = Der er registreret en lækage eller for meget vand i bunden.
Kontrol / reparation / løsning = Se efter løse forbindelser ved vandindgangsventilen, og sørg for, at enheden er korrekt vandret.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = i50
Fejl Problem / Tilstand = Der er fundet et problem med afløb eller vaskemotor.
Kontrol / reparation / løsning = Hvis du trykker på annulleringsknappen eller slukker for strømmen på afbryderen i 5 minutter, bør denne fejlkode slettes, og enheden kan genstartes.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = i60
Fejl Problem / Tilstand = Der er opdaget et problem med vandopvarmningssystemet.
Kontrol / reparation / løsning = Hvis du trykker på annulleringsknappen eller slukker for strømmen på afbryderen i 5 minutter, bør denne fejlkode slettes, og enheden kan genstartes.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = iC0
Error Problem / Condition = Der er fundet et problem med det elektroniske styresystem.
Kontrol / reparation / løsning = Hvis du trykker på annulleringsknappen eller slukker for strømmen på afbryderen i 5 minutter, bør denne fejlkode slettes, og enheden kan genstartes.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = UO
Fejlproblem / tilstand = udluftning åben
Kontrol / reparation / løsning = Under vaskecyklus modtager hovedkortet ikke signal fra udluftningsenheden om, at udluftningsstemplet er lukket. Stempelstatus registreres med optisk sensor i udluftningsenhed. Kontroller ledningerne mellem udluftningsenheden og hovedkontrolkortet. Hvis ledningerne er korrekte, skal du udskifte udluftningsenheden. Hvis der stadig er fejl, skal du udskifte Main Control Board.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = UF
Error Problem / Condition = Ventilator kører ikke
Kontrol / reparation / løsning = Under tørringscyklus registrerer hovedkontrolkortet ikke ventilatorens motorrotation ved den korrekte hastighed. Kontroller ledningerne mellem udluftningsenheden og hovedkontrolkortet. Hvis det er korrekt, skal du udskifte udluftningsenheden. Hvis der stadig er fejl, skal du udskifte hovedkontrolkortet.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = ER
Fejlproblem / tilstand = Membranafbryderfejl
Kontrol / reparation / løsning = Hovedkontrolkortet har registreret en fast nøgle eller en tast, der er trykket ned i mere end et minut. Kontroller forbindelsen fra tastaturet til hovedkontrolpanelet. Hvis det er korrekt, skal du udskifte tastaturet. Hvis der stadig er fejl, skal du udskifte Main Control Board.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = CE
Fejlproblem / tilstand = konfigurationsfejl
Kontrol / reparation / løsning = Kontroller ledningsforbindelser mellem tastaturet og hovedkontrolkortet. Kontroller, om de korrekte dele er installeret. Udskift dele i overensstemmelse hermed.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = CL
Fejlproblem / tilstand = Luk dør - Dørkontakt åben
Kontrol / reparation / løsning = Hovedkontrolpanel registrerer ikke døren lukket. Luk døren. Kontroller dørkontakter. Kontroller ledningerne mellem dørkontakter og hovedkontrolpanel. Hvis ledninger og afbrydere er korrekte, skal hovedkortet udskiftes.

Frigidaire Fejlkode for opvaskemaskine = dP
Fejlproblem / tilstand = afløbspumpe
Check / Repair / Solution = Vises i relæ test, når afløbspumpen er aktiveret.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = FL
Fejlproblem / tilstand = Vandventilen er åben
Check / Repair / Solution = Vises i relæ test, når vandventilen er aktiveret.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = HO
Fejlproblem / tilstand = Varmeforsinkelse
Check / Repair / Solution = Kontrollen forsinker cyklussen for at lade vandtemperaturen stige til den korrekte temperatur i forsøg på at sikre optimal ydelse.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = hs
Fejlproblem / tilstand = Hall-sensor
Check / Repair / Solution = Kontrollen har registreret en fejl med hall-sensoren i motoren. Kontroller ledningerne mellem motoren og hovedkontrolkortet. Hvis det er korrekt, skal motoren udskiftes. Hvis der stadig er fejl, skal du udskifte Main Control Board.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = LO
Fejlproblem / tilstand = Lav skyllemiddel
Kontrol / reparation / løsning = niveauet for afspændingsmiddel er lavt. Påfyld afspændingsmiddelbeholderen.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = PF
Fejlproblem / tilstand = strømsvigt
Check / Repair / Solution = Der er opstået et strømsvigt. Mere end 10% af strømmen er faldet til enheden. Kontroller husets ledninger.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = rA
Fejlproblem / tilstand = Skylning
Check / Repair / Solution = Kontrollen har registreret et problem med reed-kontakten i dispenseren. Påfyld afspændingsmiddelbeholderen igen. Hvis der stadig er fejl, skal du kontrollere ledningerne mellem dispenseren og hovedkontrolkortet. Hvis det ikke er rettet, skal du udskifte dispenserenheden. Hvis der stadig er fejl, skal du udskifte Main Control Board.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = RE
Fejlproblem / tilstand = Afbryder til afspændingsmiddel
Kontrol / reparation / løsning = Afbryder til afspændingsmiddel i beholderen er lukket.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = RF
Fejlproblem / tilstand = afspændingsmiddel
Kontrol / reparation / løsning = Afbryder til afspændingsmiddel i dispenseren er åben. Påfyld afspændingsmiddelbeholderen. Udskift dispenserenheden.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = rt
Fejlproblem / tilstand = Relæ / Triac-test
Check / Repair / Solution = Relæ testtilstand er aktiveret.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = Sd
Fejlproblem / tilstand = Opvaskemiddeldispenser
Check / Repair / Solution = Vises i relæ testtilstand, når vaskemiddeldispenseren er aktiveret.

Frigidaire Opvaskemaskine Fejlkode = dig
Fejlproblem / tilstand = turbiditetssensor
Check / Repair / Solution = Hovedkontrolkortet har registreret en fejl i turbiditetssensoren. Kontroller ledningerne. Hvis ledningerne er korrekte, skal du udskifte turbiditetssensoren. Hvis der stadig er fejl, skal du udskifte hovedkontrolkortet.

Fejlkoder til Frigidaire opvaskemaskine 1 Fejlkoder til Frigidaire opvaskemaskine 2 Fejlkoder til Frigidaire opvaskemaskine 3 Frigidaire opvaskemaskine fejlkode liste

Frigidaire opvaskemaskinens interne deleidentifikation Frigidaire opvaskemaskinens interne deleidentifikation

Vandtesttilstand
For at aktivere vandtesttilstand på din Frigidaire opvaskemaskine skal du holde Start / Annuller og opvarmningsindstillingen nede (Højtemperaturvask, Sanitize, Air Dry eller No Heat Dry) (afhængigt af model) i 3 sekunder. For at komme igennem test (er) skal du trykke på Start / Annuller. Hvis testet komponent mislykkes, vises fejlkoden i det digitale display.

Frigidaire opvaskemaskine testtilstand Frigidaire diagram for opvaskemaskine testtilstand

Frigidaire dele til opvaskemaskine Frigidaire dele til opvaskemaskine

Kender du andre Frigidaire opvaskemaskine fejlkoder? Har du en fejlkode på din Frigidaire opvaskemaskine og har du brug for hjælp til at finde og løse problemet? Skriv en kommentar eller et spørgsmål nedenfor.