Fejlkoder til Electrolux opvaskemaskine - Sådan ryddes - Hvad skal man kontrollere

Electrolux opvaskemaskine blinker en fejlkode? Electrolux opvaskemaskiner har indbygget diagnostiske systemer. Hvis din opvaskemaskine finder, ser eller opdager en fejl eller fejl i systemet, viser den en fejl eller fejlkode. Fejlkoden vises, hvor de sædvanlige tal er på skærmen. Når der vises en fejlkode, fortæller din opvaskemaskine dig en specifik fejl. Fejlkoden fortæller dig, hvilke dele på din Electrolux opvaskemaskine, du skal udskifte eller kontrollere. Du kan også Søg på YouTube efter Electrolux opvaskemaskinefejlkoder eller få råd fra din Brugervejledning til Electrolux opvaskemaskine når din Electrolux opvaskemaskine viser en fejlkode. BEMÆRK: Før du bestiller dele fra nedenstående, skal du kontrollere, at delene passer til dit modelnummer Electrolux opvaskemaskine.

Fejlkoder til Electrolux opvaskemaskine Fejlkoder til Electrolux opvaskemaskine

Electrolux opvaskemaskine Fejlkode = Forsinkelseslys blinker
Fejltilstand: Varmeelement mislykkes (Vandet nåede ikke den rette temp efter en vis tid)
Reparation eller kontrol: Varmeelementet kan være brændt ud. Test med et multimeter for kontinuitet. Hvis varmeelementet ikke har kontinuitet, skal du udskifte det.
Nødvendige dele: VarmeelementElectrolux Opvaskemaskine Fejlkode loc eller LOC
Fejltilstand: Døren er låst
Reparation eller kontrol: Tryk og hold på AIR DRY pad-knappen i 3 sekunder, mens døren er låst (eller døren åben på nyere modeller) . Dette låser kontrolpuden op, og lyset slukkes. Enheden viser den sidste cyklus, der kørte.

Electrolux kontrolpanel til opvaskemaskine Electrolux kontrolpanel til opvaskemaskine

Fejlkode 01 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Vandlækage registreres (Sensor under opvaskemaskinen registrerede en lækage)
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen. Kontroller slanger, pumper og kar for at finde lækagen. Udskift eventuelle dele, der lækker.
Nødvendige dele: Afløbsslange - Afløbspumpe - Recirkulationspumpe

Fejlkode 02 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Termistorsensor mislykkes
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller ledningerne til termistorfølerens kredsløb. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte termistorsensoren.
Nødvendige dele: Termistorsensor

Fejlkode 03 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Vaskemotor mislykkes
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen. Undersøg ledningerne til vaskemotoren. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du kontrollere, om der er blokering i pumpen. Udskift vaskemotoren, hvis pumpen ikke er blokeret, og ledningerne kontrolleres.
Nødvendige dele: Vask motoren

Fejlkode 04 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Øvre blæserfejl
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller ledningerne til den øverste blæser. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte den øvre ventilator.
Nødvendige dele: Øvre ventilator

Fejlkode 05 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Øvre ventilator / ventilationsfejl
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller ledningerne for den øverste ventilatorudluftning. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte den øvre ventilationsåbning.
Nødvendige dele: Øvre ventilator / udluftning

Fejlkode 06 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Nedre blæserfejl
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller ledningerne til den nedre blæser. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte den nedre blæser.
Nødvendige dele: Nederste blæser

Fejlkode for Electrolux opvaskemaskine 07
Fejltilstand: Afløbsventil mislykkes
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller ledningerne til afløbsventilen. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte afløbsventilen.
Nødvendige dele: Afløbsventil

Fejlkode 08 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Kontrol af brugergrænseflade mislykkedes
Reparation eller kontrol: En kontakt på brugergrænsefladen er muligvis defekt. Udskift den komplette brugergrænseflade.
Nødvendige dele: Kontrol af brugergrænseflade

Fejlkode 09 for Electrolux opvaskemaskine
Fejltilstand: Kommunikation mislykkedes fra kontrol af brugergrænseflade til elektronisk kontrolkort
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller, om der er løse ledningsforbindelser mellem brugergrænsefladekontrollen og det elektroniske kontrolkort. Hvis ledningerne og forbindelserne tjekker ud, skal du udskifte brugergrænsefladekontrol. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte det elektroniske kontrolkort.
Nødvendige dele: User Interface Control - Elektronisk kontrolkort

Fejlkode for Electrolux opvaskemaskine 10
Fejltilstand: Elektronisk kontrolkort (relæ) mislykkes
Reparation eller kontrol: Et relæ på det elektroniske kontrolkort mislykkedes muligvis. Udskift det komplette elektroniske kontrolkort.
Nødvendige dele: Elektronisk kontrolkort

Fejlkode for Electrolux opvaskemaskine 11
Fejltilstand: Afløbsventil mislykkes
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen, og kontroller ledningerne til afløbsventilen. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte afløbsventilen.
Nødvendige dele: Afløbsventil

Fejlkode for Electrolux opvaskemaskine 12
Fejltilstand: Afløbsventilposition (Afløbsventilen er aktiveret, når den skal slukkes)
Reparation eller kontrol: Fjern strømmen til opvaskemaskinen. Kontroller afløbsventilens ledninger for et problem. Hvis ledningerne kontrolleres, skal du udskifte det elektroniske kontrolkort. (Dette skyldes, at afløbsventilrelæet på kontrolkortet sidder fast) Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte afløbsventilen.
Nødvendige dele: Elektronisk kontrolkort - afløbsventil

Fejlkode for Electrolux opvaskemaskine 13
Fejltilstand: Det elektroniske kontrolkort mislykkes
Reparation eller kontrol: Kontrolkortet har en komponentfejl. Udskift det komplette elektroniske kontrolkort.
Nødvendige dele: Elektronisk kontrolkort

Fejlkode 30 for Electrolux opvaskemaskine
Uoverensstemmelse mellem niveau på elektronisk trykafbryder og niveau på antikogetrykafbryder.

Fejlkode 50 for Electrolux opvaskemaskine
Fejl på vaskemotorkredsløbet. På nogle Electrolux opvaskemaskiner har motoren et kontrolkort placeret bagest i bunden lige bag vaskemotoren.

For at finde modelnummeret på din Electrolux opvaskemaskine , tjek på siderne af rammen som vist på billedet nedenfor.

Modelnummerplacering på Electrolux opvaskemaskiner

Kender du andre fejlkoder fra Electrolux opvaskemaskine? Har du en fejlkode på din Electrolux opvaskemaskine og har du brug for hjælp til at finde og løse problemet? Skriv en kommentar eller et spørgsmål nedenfor.