EdgeStar Countertop Opvaskemaskine Fejlkoder - Brugervejledning - Dele

Hvis din EdgeStar opvaskemaskine viser en fejlkode nedenfor har vi løsningerne til, hvilken del der skal kontrolleres. Det EdgeStar opvaskemaskine Fejlkoder fortæller dig også, hvilke dele der skal udskiftes eller er blevet defekte. Brug nedenstående fejlkodeliste til at hjælpe dig med at identificere din EdgeStar opvaskemaskinefejl og rette den selv. Der er også fejlfindingsmetoder, der hjælper dig med at finde ud af, hvad der er galt med din EdgeStar opvaskemaskine. Disse fejlfindingsmetoder dækker EdgeStar bordopvaskemaskiner modelnumre DWP45E, DWP40BL, DWP40S, DWP40W, DWP60ES og DWP61ES. Du finder også brugervejledningen til EdgeStar opvaskemaskine nedenfor.

EdgeStar Countertop Portable Opvaskemaskine - Fejlkoder - Fejlfinding EdgeStar Countertop Portable Opvaskemaskine - Fejlkoder - Fejlfinding

EdgeStar Countertop Opvaskemaskine Fejlkoder

EdgeStar Countertop Opvaskemaskine Fejlkode E1 =Lang vandpåfyldningstid
(2 mulige årsager til fejlkode E1)
Sandsynlig årsag til E1-fejl = LAVT vandtryk
Check and Repair Solution = Øg vandtrykket, der går ind i opvaskemaskinen
Sandsynlig årsag til E1-fejl = VANDINDFØRSELSSLANG ER BUNDT ELLER KINKET
Kontroller og reparer løsning = Kontroller tilløbsslangen, og fjern eventuelle knæk eller bøjningerEdgeStar Countertop Opvaskemaskine Fejlkode E2 =Lang vandafløbstid
(3 mulige årsager til fejlkode E2)
Sandsynlig årsag til E2-fejl = AFLEDNINGSLINJE ER FOR LANG
Check and Repair Solution = Forlæng ikke afløbsslangen
Sandsynlig årsag til E2-fejl = AFLEDNINGSLINJE ER FOR HØJ OP
Check and Repair Solution = Kontroller, at enheden er på bordpladen og ikke under
Sandsynlig årsag til E2-fejl = AFLÆPSSLANGEN BØJES ELLER KINKES
Check and Repair Solution = Kontroller, at afløbsslangen ikke har knæk eller bøjninger i sig

EdgeStar Countertop Opvaskemaskine Fejlkode E3 =Lang VANDVARME Tid
(3 mulige årsager til fejlkode E3)
Sandsynlig årsag til E3-fejl = VANDTEMPERATUR, der kommer i opvaskemaskine for koldt
Kontroller og reparer løsning = Øg vandtemperaturen til opvaskemaskinen
Sandsynlig årsag til E3-fejl = VANDVARME ER FUNKTIONERET
Check and Repair Solution = Fjern og kontroller eller udskift opvaskemaskineens vandvarmer og / eller ledninger
Sandsynlig årsag til E3-fejl = VANDVARMEFØLER ER FUNKTIONERET
Check and Repair Solution = Fjern og kontroller eller udskift opvaskemaskinens vandføler og / eller ledninger

EdgeStar Countertop Opvaskemaskine Fejlkode E4 =Internt vandniveau er for højt
(3 mulige årsager til fejlkode E4)
Sandsynlig årsag til E4-fejl = VANDTrykket er for højt
Kontroller og reparer løsning = Sænk vandtrykket til opvaskemaskinen
Sandsynlig årsag til E4-fejl = INDLÆGSSLANG ER IKKE TILSLUTTET korrekt
Kontroller og reparer løsning = Sørg for, at tilløbsslangen ikke er utilsigtet forbundet med afløbsventilen
Sandsynlig årsag til E4-fejl = AFLØBET ER FUNKTIONERET
Check and Repair Solution = Fjern og kontroller eller udskift afløbspumpe og / eller ledninger


SÅDAN: Opsætning Installering Tilslut EdgeStar Countertop opvaskemaskine

SÅDAN TILSLUTTES EDGESTAR OPVASKEMASKIN - PDF-FIL

Fejlfinding af din EdgeStar opvaskemaskine:

EDGESTAR OPVASKEMASKIN TÆNDES IKKE:
1 - Strømsvigt i hjemmet = Gendan strømforsyningen
to - Utilstrækkelige forstærkere = Flyt enheden til stikkontakten med tilstrækkelige forstærkere
3 - Ingen strøm ved stikkontakten = Kontroller afbryderen
4 - Døren er ikke låst = Luk låsen til opvaskemaskinen
5 - Enheden er ikke udjævnet = Vandret opvaskemaskine
6 - Stikket er ikke korrekt i stikkontakten = Sæt stikket korrekt i stikkontakten
7 - Netledningen er beskadiget = Fjern og udskift netledningen
8 - Spændingen er for lav = Flyt enheden til en anden stikkontakt med korrekt spænding

OPDRAG I EDGESTAR OPVASKEMASKIN ER IKKE RENE:
1 - Forkert ilægning af opvaskemaskine = Arranger tallerkener, så spray når alle overflader
to - Sprøjtearmen roterer ikke frit = Kontroller, at ingen genstande stopper rotation
3 - Ikke nok opvaskemiddel = Tilsæt mere opvaskemiddel til opvask
4 - Vandtilførselsslangen er bøjet = Kontroller tilløbsslangen, og fjern eventuelle bøjninger
5 - Mad tilbage på retterne = Skyl overflødig mad fra kopper eller fade

EDGESTAR DWP61ES VEJLEDNING FOR CENTERTOP OPVASKEMASKIN - PDF FIL


EdgeStar DWP61ES Servicestøtte til opvaskemaskine til bordplade 1

Fjernelse af EdgeStar ydre skal
Fjernelse af EdgeStar vaskeskab
EdgeStar Identifikation af komponentdele til opvaskemaskine


EdgeStar DWP61ES Servicestøtte til opvaskemaskine til bordplade 2

EdgeStar fejlfinding ved lavt vandtryk
EdgeStar vandtemperatur fejlfinding
EdgeStar vaskepumpesamling Fejlfinding
EdgeStar Outlet Pump Assembly Fejlfinding

EdgeStar Opvaskemaskine DWP61ES Forfra og bagside

EdgeStar opvaskemaskine DWP61ES Kontrolpanelfunktioner

EdgeStar Dele til opvaskemaskine kan findes på EdgeStar.com

EdgeStar opvaskemaskine dele kan også findes på AppliancePartsPros.com

EdgeStar Dele til opvaskemaskine EdgeStar opvaskemaskindele - Dele til apparater Fordele

Brug for hjælp til din EdgeStar Countertop opvaskemaskine? Brug for dele? Efterlad dit spørgsmål nedenfor, og en tekniker vil svare tilbage for at hjælpe dig.