BOSCH side om side kølefejlfejlkoder - “E” -fejlkoder

Bosch køleskab viser en fejlkode? Bosch køleskabe har indbygget diagnostiske systemer. Hvis dit køleskab finder, ser eller opdager en fejl eller fejl i systemet, viser den en fejl eller en fejlkode. Fejlkoden vises, hvor de sædvanlige tal er på skærmen. Når der vises en fejlkode, fortæller dit køleskab dig en specifik fejl.

Fejlkoden fortæller dig, hvilke dele på dit Bosch køleskab, du skal udskifte eller kontrollere. Du kan også søge Fejlkoder for YouTube til Bosch køleskab eller få råd fra din Bosch køleskabsejermanual, når din Bosch køleskab Viser en fejlkode. BEMÆRK: Før du bestiller dele fra nedenstående, skal du kontrollere, at delene passer til dit modelnummer Bosch køleskab.

Bosch side om side køleskabsfejlfejlkoder - E fejlkoderBosch side om side køleskabsfejlfejlkoder - E fejlkoderBosch Køleskab Fejlkode visesE01
FEJLKODE DEFINITION:Kølerums temperaturføler er defekt.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet, og tilslut eventuelle løse forbindelser på ledningsnettet på temperaturføleren til køleskabet.
-Dette er placeret i øverste højre hjørne af køleskabet.
-Fjern og udskift ledningsnet, hvis det er brudt eller defekt.
-Hvis ledningsnettet forbindes godt, skal du udskifte køleskabet temperaturføler.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Køleskabstemperaturføler - ledningsnet.

Brug for mere hjælp? Tjek BOSCH FAQ DATABASE for problemer, problemer og fejlkoder. BOSCH APPLIANCE FAQ DATABASE

Bosch Køleskab Fejlkode visesE02
FEJLKODE DEFINITION:Fryserums temperaturføler er defekt.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet, og tilslut eventuelle løse forbindelser på ledningsnettet på fryseren temperaturføler.
-Fjern og udskift ledningsnet, hvis det er defekt.
-Hvis ledningsnettet er i orden, skal du udskifte fryserens temperaturføler.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Køleskabstemperaturføler - ledningsnet.

Bosch Køleskab Fejlkode visesE03
FEJLKODE DEFINITION:Temperaturreguleret skuffetemperatursensor er defekt.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet, og fjern den temperaturstyrede køleskabsskuffe.
-Temperaturføleren er placeret på højre side af kølerumsforingen.
-Fjern sensordækslet, og tilslut eventuelle løse forbindelser på ledningsnettet på skuffens temperaturføler.
-Tilslut hovedledningen igen, hvis den ikke er sikker.
-Fjern og udskift ledningsnet, hvis det er defekt.
-Hvis ledningsnettet er okay, skal du udskifte den temperaturstyrede skuffetemperatursensor.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Temperaturstyret skuffetemperaturføler - ledningsnet.

Bosch apparatregulator temperatur

Bosch apparatregulator temperatur

Bosch Køleskab Fejlkode visesE10
FEJLKODE DEFINITION: Hovedkontrolkortmodulet er defekt.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet i 5 minutter for at forsøge at nulstille hovedkontrolkortmodulet.
-Hvis E10-fejlkoden vender tilbage, efter at du har genoprettet elektrisk strøm, skal du fjerne og udskifte hovedkortmodulet.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Hovedkontrolkort / modul.

BOSCH KØLESKABsdELE BOSCH KØLESKABsdELE

BOSCH køleskab frontpanel Almindelig BOSCH køleskab frontpanel til side-by-side køleskab

Bosch Køleskab Fejlkode visesE11
FEJLKODE DEFINITION: Displaykontrolmodulet er defekt.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet i 5 minutter for at forsøge at nulstille skærmkontrolmodulet.
-Hvis E11-fejlkoden vender tilbage, efter du har genoprettet elektrisk strøm, skal du fjerne og udskifte skærmkontrolmodulet.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Display kontrolmodul.

Bosch køleskabsdriftsmodul Bosch køleskabsdriftsmodul

Bosch Køleskab Fejlkode visesE15
FEJLKODE DEFINITION: Omgivelsestemperaturføler er defekt = Omgivelsestemperaturføler er en intern komponent i displaykontrolmodulet.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet i 5 minutter for at forsøge at nulstille skærmkontrolmodulet.
-Hvis E15-koden vender tilbage, genopretter du strømmen, og fjern derefter og udskift skærmkontrolmodulet.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Display kontrolmodul.

Bosch Køleskab Fejlkode visesE20
FEJLKODE DEFINITION: Kommunikationsfejl mellem hovedkontrolkortmodulet - og displaykontrolmodulet.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet, og tilslut eventuelle løse eller ikke-sikre forbindelser på ledningsnettet til hovedkortmodulet og skærmkontrolmodulet.
-Fjern og udskift ledningsnet, hvis det er defekt.
-Inspekter hovedkontrolkortmodulet og displaykontrolmodulet, hvis det er defekt.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Hovedkontrolkortmodul - Displaykontrolmodul - ledningsnet.

Bosch Køleskab Fejlkode visesE21
FEJLKODE DEFINITION: Kommunikationsfejl mellem displaykontrolmodul og is- og vanddispenser-kontrolmodul.
HVAD FIKSER / KONTROLLER / UDSKIFT: Fjern strømmen til køleskabet, og tilslut eventuelle løse forbindelser eller ikke-sikre ledninger på ledningsnettet, der er fastgjort til displaykontrolmodulet og is- og vanddispenser-kontrolmodulet.
-Fjern og udskift ledningsnet, hvis det er defekt.
-Inspektér skærmstyringsmodulet og is- og vanddispenser-kontrolmodulet for brændte pletter på printkortene og andre synlige fejl.
-Fjern og udskift skærmkontrolmodulet eller is- og vanddispenser-kontrolmodulet, hvis det er defekt.
DELE, SOM KAN BEHOV AT REPARERES ELLER UDSKIFTES: Display Kontrolmodul - Is- og vanddispenser Kontrolmodul - ledningsnet.

Bosch apparat-ismaskine Bosch apparat-ismaskine

Brug for mere hjælp? Tjek BOSCH FAQ DATABASE for problemer, problemer og fejlkoder. BOSCH APP LIANCE FAQ DATABASE

Brug for hjælp til dit Bosch køleskab? Skriv din kommentar nedenfor, så hjælper vi dig.